اطلاعات کلی آخرین بروزرسانی : 17/10/727

به کمک این افزونه میتوانید بعد از هر اکشنی به کاربر تیکت ارسال نمایید . در نسخه دوم ، این افزونه تغییرات زیادی یافته است که میتوانید برای انواع محصولات از آن استفاده نمایید . هم اکنون افزونه به نسخه 2.1 بروزرسانی شده است که قابلیت های جالبی به آن اضافه شده است که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت .

در نسخه 2.1 شما میتوانید از هوک های داخلی افزونه استفاده نمایید و بعد از ارسال تیکت عملیات مورد نظر خود را اعمال نمایید .

برای مثال بعد از ارسال تیکت یک ایمیل برای کاربر ارسال کنید و یا پیامکی برای اون ارسال نمایید و یا هر عمل دیگری انجام دهید . شما کاملا مختار هستید .

تمام هوک ها در مسیر افزونه درون پوشه hooks قرار دارند و در صورت عدم نیاز حتی میتوانید آنها را حذف کنید .

مستندات افزونه ارسال تیکت بعد از سفارش

بعد ساخته شدن محصول

هوک AfterCreateService بعد از ارسال تیکت ساخته شدن محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

بعد از آپگرید / دانگرید محصول

هوک AfterChangePackage بعد از ارسال تیکت آپگرید یا دانگرید محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

بعد از تغییر رمز عبور سرویس

هوک AfterChangePassword بعد از ارسال تیکت تغییر رمز عبور محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

بعد از مسدود شدن سرویس

هوک AfterSuspend بعد از ارسال تیکت مسدود شدن محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

بعد از رفع تعلیق سرویس

هوک AfterSuspend بعد از ارسال تیکت رفع تعلیق محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

بعد از حذف شدن سرویس

هوک AfterTerminate بعد از ارسال تیکت حذف محصول اجرا می شود و شامل مقادیر زیر به صورت آرایه می باشد .

$json = [
  "id"
  "tid"
  "did"
  "userid"
  "name"
  "email"
  "date"
  "title"
  "message"
  "status"
  "urgency"
];

تمامی مقادیر به صورت آرایه درون متغییر json قرار دارند.

ID : آیدی تیکت در جدول tbltickets
tid : تیکت آیدی در جدول tbltickets
did : ایدی دپارتمان ارسال کننده
userid : آیدی کاربر دریافت کننده تیکت
name : نام کاربر دریافت کننده تیکت
email : ایمیل کاربر دریافت کننده تیکت
date : تاریخ و زمان ارسال تیکت
title : عنوان تیکت
message : متن تیکت
status : وضعیت تیکت
urgency : اهمیت تیکت

نمونه ارسال ایمیل آخرین بروزرسانی : 21/10/778

در این بخش ما موارد ارسال ایمیل را توضیح خواهیم داد

ارسال ایمیل از whmcs

شما میتوانید از امکانات whmcs در این هوک ها استفاده نمایید . برای مثال برای ارسال ایمیل میتوانید از توابع ارائه شده خود whmcs استفاده کنید. برای مثال :

$json = json_decode(json_encode($json));
$messageText = "سلام $json->name عزیز . تیکتی با عنوان $json->title برای شما در وبسایت ما ارسال شده است . لطفا آنرا بررسی نمایید .";
$postData = array(
  'messagename' => 'Client Signup Email', // نام قالب ایمیل اختیاری
  'id' => 1,
  'customtype' => 'product', // اختیاری
  'customsubject' => 'Product Welcome Email', // اختیاری
  'custommessage' => $messageText, // اختیاری
);
localAPI('SendEmail', $postData);

در دستور SendEmail شما ایمیلی برای کاربر با قالب ایمیل مورد نظر خود ارسال میکنید . از بخش قالب های ایمیل در مدیریت whmcs میتوانید قالب های جدیدی برای ایمیل ایجاد کنید و یا از قالب های موجود استفاده کنید . در مقدار messagename نام قالب ایمیل را وارد کنید و در id نیز میتوانید آیدی قالب ایمیل را وارد نمایید .

موارد زیر دلخواه هستند

customtype : نوع ایمیل ارسالی که میتواند شامل یکی از موارد زیر باشد
‘general’, ‘product’, ‘domain’, ‘invoice’, ‘support’, ‘affiliate’

customsubject : موضوع ایمیل ارسالی

custommessage : متن ایمیل ارسالی

ارسال از میل سرور

در این روش با استفاده از توابع خود php ارسال از میل سرور انجام می شود

$from = "test@site.com";
$subject = "ارسال تیکت جدید با عنوان $json->title";
$messageText = "سلام $json->name عزیز . تیکتی با عنوان $json->title برای شما در وبسایت ما ارسال شده است . لطفا آنرا بررسی نمایید .";
$headers = "From:" . $from;
mail($json->email,$subject,$messageText, $headers);

form = ارسال کننده ایمیل

subject : موضوع تیکت

messageText : متن ایمیل