شرکت مهام آپادانا تا پنجم فروردین تعطیل است و تمام درخواست ها بعد از این تاریخ رسیدگی خواهند شد. تماس : 01154332064 و 09374655385

پک های whmcs

پک های whmcs

پک های whmcs در واقع بسته نصبی whmcs می باشد که امکانات اضافی به آنها اضافه شده است و به صورت یک بسته حرفه ای تقدیم شما می شود.

در پک های whmcs وهاب آنلاین چه چیزهایی وجود دارد ؟

پک های whmcs وهاب آنلاین شامل قالب های فارسی و راستچین بخش مدیریت ، قالب های فارسی و راستچین بخش کاربری ، فارسی ساز ها ، قالب های سبد خرید به همراه چند محصول ویژه وهاب آنلاین می باشد که در هر بسته به صورت انتخابی توسط وهاب آنلاین قرار داده می شوند