پک های whmcs

پک های whmcs

پک های whmcs در واقع بسته نصبی whmcs می باشد که امکانات اضافی به آنها اضافه شده است و به صورت یک بسته حرفه ای تقدیم شما می شود.

در پک های whmcs وهاب آنلاین چه چیزهایی وجود دارد ؟

پک های whmcs وهاب آنلاین شامل قالب های فارسی و راستچین بخش مدیریت ، قالب های فارسی و راستچین بخش کاربری ، فارسی ساز ها ، قالب های سبد خرید به همراه چند محصول ویژه وهاب آنلاین می باشد که در هر بسته به صورت انتخابی توسط وهاب آنلاین قرار داده می شوند

برخی شرکت هایی که همکاری داریم
لیست برخی شرکت ها و وبسایت ها که با آنها همکاری تنگاتنگی داریم را در زیر ذکر نموده ایم