شرایط ارائه خدمات

شرایط ارائه خدمات

ما در وهاب آنلاین تقریبا قوانین جامع و کاملی داریم که کاربران ما باید طبق این قوانین و مقررات عمل نمایند و همچنین قوانین خاصی برای ارائه خدمات داریم که در زیر به صورت کامل به آنها اشاره خواهیم کرد . لازم به ذکر است که ما تعهد ها و وظایف وهاب آنلاین در قبال کاربر را هم در بخش زیر قرار داده ایم

قوانین وهاب آنلاین

 

قوانین فروش محصولات وهاب آنلاین
شرایط فارسی سازی پوسته ها
شرایط طراحی و کدنویسی قالب اختصاصی
شرایط عمومی وهاب آنلاین

 

این بخش کم کم بروزرسانی خواهد شد و کاربر موظف است همیشه شرایط وهاب آنلاین را بررسی نماید